Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch układów do sterowania i stabilizacji mocy wiązek laserowych, w ramach projektu Budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/602/2014.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 21.11.2014r., godz. 9:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03