Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obliczeniowego wyposażonego w kartę graficzną w architekturze Kepler dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-060) przy ul. R. Ingardena 3, Nr CRZP/UJ/601/2014

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 25.11.2014r, godz.09:00

   Uwaga: Modyfikacja do SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03