Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostarczenia i montażu umeblowania z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ przy ul. Gronostajowej 5 zgodnie z Projektem Wykonawczym Technologii Powierzchni Wystawienniczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy CRZP/UJ/595/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  29.12.2014r. godz. 09:00 07.01.2015r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  12/12/2014 S240 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  2015/S 027-045084 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03