Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 17 listopada 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań, pomiarów i napraw oświetlenia awaryjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach UJ w Krakowie i Rabce Zdroju, Nr CRZP/UJ/572/2014

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

  Załącznik B do SIWZ

  Załącznik B do SIWZ - plik .xls

  26.11.2014r, godz.09:00 28.11.2014 r., godz. 09:00

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi,wyjaśnienia do SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja do SIWZ

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi,wyjaśnienia do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pytania, odpowiedzi,wyjaśnienia do SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03