Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowanie nadzoru autorskiego, dla potrzeb związanych z modernizacją obiektu UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/487/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.11.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 26.11.2014r. )

  27.11.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 15.01.2015r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03