Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.12.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu klimatyzacyjnego hali komputerowej dla Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.(CRZP/UJ/441/2008)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 23.12.2008 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03