Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 20.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy materiałów ochronnych na negatywy w ramach projektu Kompleksowe badania najstarszych kolekcji fotograficznych ze zbiorów Muzeum UJ K/PMI/000168 (Nr postępowania: CRZP/UJ/629/2014)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 28.11.2014 r., godz. 10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03