Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług prenumeraty wraz z sukcesywną dostawą polskich czasopism w 2015 roku, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik A do SIWZ, dla 63-ech jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/535/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Do pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Termin składania ofert: 05.12.2014r., godz. 10:00

  Do pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w odniesieniu do wskazanych w niej CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz o unieważnieniu postępowania w pozostałych CZĘŚCIACH

  Do pobrania:Załącznik do Informacji o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania - Bilans oferowanych cen, kwot przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia oraz otrzymanej punktacji

   Ogłoszenie z dnia 07.01.2015 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03