Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z instalacją i konfiguracją przełącznika 48 portów 10/100/1000 Base-T i 4 porty definiowane przez SFP wraz z wkładką SFP dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ w Krakowie (30-065) przy ul Piastowskiej 26, CRZP/UJ/609/2014

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 02.12.2014r, godz.09:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03