Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/604-608/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  04.12.2014r., godz. 9:00

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania w częściach od 1 do 5

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 3 oraz w części 4 przedmiotu zamówienia

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 3

   Ogłoszenie z dnia 22.12.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03