Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji, pogotowania dźwigowego i napraw bieżących dźwigów, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, w obiektach UJ zlokalizowanych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/632/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  05.12.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2

   Ogłoszenie z dnia 18.12.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03