Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników (Nr postępowania: CRZP/UJ/474/2014)

 •  Do Pobrania: Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do DUUE

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 08.12.2014 r., godz. 10.00

  Ogłoszenie o zamówieniu

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03