Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/634 i 635/2014.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    10.12.2014r., godz. 9:00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

     Zawiadomienie o uchyleniu wyników z dnia 12.12.2014r. w części I postępowania i unieważnieniu postępowania w części I


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03