Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.12.2008 r. o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi w zakresie druku 10 numerów miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego ALMA MATER

  •  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępownia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03