Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeglądów, konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru oraz innych urządzeń przeciwpożarowych w obiektach UJ, położonych na terenie miasta Krakowa i w Modlnicy koło Krakowa. Nr sprawy: CRZP/UJ/526/2014.

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik 1 do SIWZ

  Załącznik 2 do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ z dnia 19.12.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 24.12.2014r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.12.2014, 2014/S 232-409163 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.01.2015r. )

  08.01.2015r., godz. 10:00 12.01.2015r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 06.02.2015r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03