Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu, urządzeń, elementów i akcesoriów oraz wyposażenia laboratoryjnego, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/571/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 18.12.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.12.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ z dnia 31.12.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 03.01.2015r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.12.2014, 2014/S 232-408588 )

  08.01.2015r., godz. 11:00 23.01.2015r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach od 1 do 5

   Ogłoszenie z dnia 14.03.2015r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03