Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ (CRZP/UJ/ 447, 515-518/2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 30.12.2008r., godz. 12:00

  zmiana w treści ogłoszenia

  Ogłoszenie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03