Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemów oraz urządzeń audiowizualnych w budynku UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/573/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.12.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.12.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.12.2014r. Kolejne )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.01.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ z dnia 13.01.2015r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 15.01.2015r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.12.2014, 2014/S 236-414714 )

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ z dnia 27.01.2015r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 30.01.2015r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.12.2014, 2014/S 236-414714 )

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ z dnia 10.02.2015r.

  Załącznik A do SIWZ i do pytań i odpowiedzi, wyjasnień i modyfikacji SIWZ z dnia 10.02.2015r.

   Do Pobrania: Załącznik nr 3 do Formularza Oferty i do pytań i odpowiedzi, wyjasnień i modyfikacji SIWZ z dnia 10.02.2015r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 14.02.2015r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.12.2014, 2014/S 236-414714 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 04.03.2015r. )

  14.01.2015r., godz. 10:00 05.02.2015r., godz. 10:00 18.02.2015r., godz. 10:00 05.03.2015r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03