Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE /Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - etap I/, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/649/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  24.12.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 23.01.2015r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03