Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. nr sprawy CRZP/UJ/677,683/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  18.12.2014r. godz. 09:00 19.12.2014r. godz. 09:00

  MODYFIKACJA SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Modyfikacja SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania w części 1 przedmiotu zamówienia

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania w części 2 przedmiotu zamówienia

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03