Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie przy ul. St. Łojasiewicza 11 Nr sprawy CRZP/UJ/269/2014

 •  Termin składania ofert: 18.12.2014r. godz. 10:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik B - wzór umowy

  Informacja o wyniku postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03