Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy narzędzi i artykułów na potrzeby wyposażenia warsztatów mechanicznych i laboratoriów w synchrotronie Solaris, w ramach projektu NCPE dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/559/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Modyfikacja do SIWZ z dnia 15.12.2014r. )

  19.12.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 31.12.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03