Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektora krótkoogniskowego dla Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/675/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 18.12.2014r. )

  23.12.2014r., godz. 9:00

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 20.01.2015r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03