Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 23.12.2014 r., godz. 10.00

     Uwaga: Modyfikacja SIWZ )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03