Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia sieciowego, tj. switcho-routera, przeznaczonego do sieci szkieletowej, dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/684/2014

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    24.12.2014r., godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 30.12.2014r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03