Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, CRZP/UJ/671,672/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.12.2014r, godz.09:00

  Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Pytania, odpowiedzi,wyjaśnienia do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) w części 1,2

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.3

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03