Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 16.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu trzech dygestoriów wzmocnionych ceramicznych dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/555/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ z dnia 18.12.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 18.12.2014r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 259453 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014. )

  24.12.2014r., godz. 9:00 30.12.2014r., godz. 9:00

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 23.01.2015r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03