Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/687,688,689/2014.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    29.12.2014r., godz. 9:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 2 oraz o unieważnieniu postępowania w części 1 oraz 3

     Ogłoszenie z dnia 13.01.2015r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03