Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie, dostawę i montaż 11 (jedenastu) dioram na wystawę ”Ewolucja Ziemi i życia”, zwanej dalej Wystawą, zgodnie z zał. A „Specyfikacje i technologia wykonania dioram”, zwanym dalej Projektem związanej z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/682/2014

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja ujednolicona z dnia 12.02.2015r. (uwzględnia zmienione terminy gwarancji i wykonania zamówienia oraz zmienione kryteria oceny oferty)

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  26.01.2015r. godz 09:05 , 10.02.2014r. godz. 09:00 , 17.02.2015r. godz 09:00 09.03.2015 r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ, MODYFIKACJA SIWZ (w tym zmiana gwarancji, zmiana terminu wykonania zamówienia oraz zmiana kryteriów oceny ofert i ich znaczenia) ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  Załącznik do PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO SIWZ, MODYFIKACJi SIWZ ORAZ ZMIANY TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  21/01/2015 S14 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  24/01/2015 S17 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

  ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  17/02/2015 S33 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  2015/S 078-137952 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03