Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacynych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/693-696/2014r.

 •  Termin składania ofert: 30.12.2014r. godz. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Informacja o wyniku postępowania w części I

  Informacja o wyniku postępowania w części III oraz o unieważnieniu postępowania w części IV

  Informacja o wyniku postępowania w części II

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I i III

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części II


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03