Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 19.12.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy przełącznika, kart sieciowych, kabli miedzianych oraz routera dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego UJ przy ul. Orlej 171 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/613-614/2014r.

  •  Termin składania ofert: 07.01.2015r. godz. 09:00

     Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Informacja o wyniku postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03