Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pipetorów, dozowników i pipet wraz ze statywami, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/587/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 24.12.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 24.12.2014r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 262435 - 2014 data 22.12.2014 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 29.12.2014r. )

  31.12.2014r., godz. 11:00 08.01.2015r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 14.01.2015r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03