Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia laboratorium analiz molekularnych z przeznaczeniem dla Centrum Edukacji Przyrodniczej w tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Nr sprawy CRZP/UJ/711/2014

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Termin składania ofert: 28.01.2015r. godz. 09:00 09.02.2015r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  20/01/2015 S13 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  2015/S 066-115731 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03