Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - CRZP/UJ/419/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 08/01/2009r, 10:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03