Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla Instytutu Fizyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/730/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  31.12.2014r. 10:00 5.01.2014r. 10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03