Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.12.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji specjalistycznego oprogramowania klasy LIMS do zarządzania informacją, danymi, zasobami, pracą i aparaturą w laboratoriach wraz z oprogramowaniem bazodanowym i wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/628/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.12.2014r. )

  Załącznik A do pytań i odpowiedzi z dnia 30.12.2014r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ z dnia 07.01.2015r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 07.01.2015r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 264441 - 2014 data 29.12.2014 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 08.01.2015r. )

  09.01.2015r., godz. 11:00 12.01.2015r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 19.01.2015r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03