Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.12.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wylonienie wykonawcy w w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla administracji ogólnouczelnianej (postępowanie powtórzone). Nr sprawy CRZP/UJ/cz.3, cz. 8/653-670,678 oraz 680-681/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  9.01.2015 r. godz. 09.0513.01.2015 r., godz. 09.05

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie zmianie i terminu składania ofert na dzień 13.01.2015 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do siwz )

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o ponownym roztrzygnieciu (wyniku) postępowania w części 8

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03