Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2014r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/706-709/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 12.01.2015r, godz.09:00

  Modyfikacja do SIWZ

  Zawiadomienie o sprostowaniu omyłki Zamawiającgo

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) w części 1,2,3

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.4

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03