Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy robót budowlanych wraz z wyposażeniem dla budowy obiektu IZ UJ zlokalizowanej przy ul. Gronostajowej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/456/2008 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ (plik obrazu *.iso - należy w programie do nagrywania płyt DVD wybrać opcję

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ (plik obrazu *.iso - należy w programie do nagrywania płyt DVD wybrać opcję

   Do Pobrania: Załącznik C do SIWZ (plik obrazu *.iso - należy w programie do nagrywania płyt DVD wybrać opcję

   Do Pobrania: Załącznik D do SIWZ (plik obrazu *.iso - należy w programie do nagrywania płyt DVD wybrać opcję

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o proteście

  Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o proteście

  Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 1 protestu

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 2 protestu

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 3 protestu

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 4 protestu

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 5 protestu

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 6 protestu

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Do Pobrania: Tekst ujednolicony Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Informacje dodatkowe do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 18.12.2008, nr 2008/S 246-327513 )

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 20.01.2009r.

   Do Pobrania: Załącznik 1 do pytań i odpowiedzi z dnia 20.01.2009r.

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 29.01.2009r.

   Uwaga: Informacje dodatkowe do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 18.12.2008, nr 2008/S 246-327513 )

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 04.02.2009r.

   Do Pobrania: Załącznik 1 do pytań i odpowiedzi z dnia 04.02.2009r.

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 7 protestu

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 12.02.2009r.

   Do Pobrania: Załącznik 1 do pytań i odpowiedzi z dnia 12.02.2009r.

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 17.02.2009r.

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 18.02.2009r.

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 20.02.2009r.

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 23.02.2009r.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 8 protestu

   Uwaga: Informacje dodatkowe do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 18.12.2008, nr 2008/S 246-327513 )

   Termin składania ofert: 02.02.2009, godz.10:00 09.02.2009, godz.10:00 24.02.2009, godz.10:00 26.02.2009, godz.09:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 1 protestu na rozstrzygnięcie

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 2 protestu na rozstrzygnięcie

   Ogłoszenie z dnia 05.05.2009r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03