Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania projektu, dostawy i montażu wkładek do drzwi systemu MASTER-KEY wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym do budynku WZiKS UJ przy ul.Łojasiewicza w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/490/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 06.01.2009, godz.10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 06.01.2009r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03