Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 19-12-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch notebooków oraz zestawu komputerowego wraz z drukarką dla potrzeb Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/511 i 512/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 29.12.2008, godz. 11:00

     Informacja o unieważnieniu postępowania w części I oraz wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w części II

     Informacja o unieważnieniu postępowania w części II


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03