Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 19.12.2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie administratora projektu PL0258 Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze „berlińskim” w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 29.12.2008 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03