Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 19.12.2008 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Pracowni Gier (CRZP/UJ/ 478 /2008)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 06.01.2009r. godz. 12:00

   Uwaga: pytania zadane przez Wykonawców i udzielone wyjaśnienia )

   Uwaga: uwaga: wyjaśnienia rozbieżności )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania i odrzuceniu oferty

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03