Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 23.12.2008r. o udzieleniu zamówienia na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania niezbędnych uzupełniających dostaw związanych z realizacją zadania dotyczącego modyfikacji i rozbudowy klastra dużej mocy obliczeniowej dla WFAiIS UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/519/2008


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03