Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 29.12.2008r.o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki laserowej dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 09.01.2009r,godz.11:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03