Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.12.2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie konserwacji central telefonicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 09.01.2009 r., godz. 10.0015.01.2009 r., godz. 10.00

    Zmiana SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) i unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03