Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie prowadzenia konserwacji dżwigów znajdujących się w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/416/2008 część IX

  •  Informacja o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03