Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28 stycznia 2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy lamp oraz filtrów do projektorów multimedialnych wraz z ich wymianą, diagnostyką i kalibracją dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24 (nie dotyczy CM UJ). Nr sprawy: CRZP/UJ/447/2015 (Znak: 80.272.447.2015)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2 lutego 2016 r. )

  Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ z dnia 2 lutego 2016 r.

  Do Pobrania:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji uwzględniającej jej modyfikację z dnia 2 lutego 2016 r.

  Do Pobrania:Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ z dnia 5 lutego 2016 r.

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 5.02.2016r. )

  Do Pobrania:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji uwzględniającej jej modyfikację z dnia 5 lutego 2016 r.

  Do Pobrania:Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ oraz modyfikacja SIWZ z dnia 8 lutego 2016 r.

  Do Pobrania:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji uwzględniającej jej modyfikację z dnia 8 lutego 2016 r.

  Do Pobrania:Załącznik A do SIWZ w wersji uwzględniającej jego modyfikację z dnia 8 lutego 2016 r.

  08.02.2016r. 12.02.2016r.

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03