Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 8 lipca 2016r o przetargu nieograniczonym Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji magnetycznego sortera komórkowego wraz ze szkoleniem dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków ramach projektu: NCN, z którego będzie finansowany zakup sprzętu:umowa nr UMO-2015/18/E/NZ6/00602 nr elementu PSP: K/PBD/000151, tytuł projektu:Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji, nr sprawy CRZP/UJ/292/2016, 80.272.292.2016

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    18.07.2016r, godz.09:00

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

    Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03