Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 08.07.2016 r. o udzieleniu zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki w zakresie realizacji robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach piwnicy i części parteru, w budynku Collegium Kołłątaja UJ w Krakowie, nr sprawy: CRZP/UJ/265/2016.


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03